Disclaimer

Deze website is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens die verstrekt worden door de bij de totstandkoming van dit project betrokken deskundigen zoals architect, adviseurs, aannemer, gemeentelijke diensten en dergelijke. Omdat de ontwikkeling van een bouwproject plaatsvindt binnen maatschappelijke kaders en verhoudingen die voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, doen zich soms wijzigingen voor die ook door de bovengenoemde deskundigen niet voorzien werden. Wij spreken derhalve van een sfeerwebsite met illustratief karakter. Opdrachtgever behoudt zich daarom het recht voor afwijkingen ten opzichte van deze website door te voeren. De afgebeelde artist impression is een sfeerbeeld om een goede indruk te geven van de toekomstige ontwikkeling en zijn deels naar fantasie van de illustrator ingevuld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze website is geen contractstuk.